Web Analytics and Web Statistics by NextSTAT www.recogito.pologne.net


Pismo Regii Francuskiej Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
23, rue Surcouf - 75007 Paris, France
recogito@pologne.net

.
.