Spis treści


EDYTORIAL

XX wiek przeszedł do historii. Z każdym tygodniem i miesiącem coraz bardziej oddalamy się od tego, co nas ukształtowało i - w dużym stopniu - kształtuje do dzisiaj. Dziedziczymy tak dobre, jak i złe rzeczy. Nie da się - wbrew temu co nieraz słyszymy - rozpocząć wszystkiego od nowa. Korzystamy z owoców pracy naszych ojców i dziadów, ale też spłacamy długi, dźwigamy ciężar trudnej, często tragicznej przeszłości - znaczonej totalitaryzmami i dwoma światowymi wojnami - odwołujemy się do praw, zasad czy wiedzy i mądrości swoich poprzedników.
Żeby z nadzieją patrzeć w przyszłość trzeba dobrze poznać swoją przeszłość. Historia est magistra vitae - uczy nas starożytna, łacińska formuła. Nie chodzi o to, żeby odwracać się od teraźniejszości, lecz o to, żeby - ucząc się na dokonaniach i błędach - pójść jeszcze dalej, czynić naszą rzeczywistość i lepszą, i bardziej ludzką.
Przeżywamy Rok Prymasa Tysiąclecia Stefana kard. Wyszyńskiego, rok wielu rocznic i okolicznościowych wspomnień, ale - przede wszystkim - patrzymy w przyszłość. Czerpiąc z naszego dziedzictwa, odwołując się do naszych nauczycieli i wychowawców - moglibyśmy powiedzieć - kształtujemy oblicze ziemi, tworzymy nowe tradycje, pozostawiamy swój ślad, dzieło naszych rąk, umysłów i serc - by kiedyś mogli z niego korzystać nawet ci, dla których obce pozostaną nasze imiona i nazwiska. Zapraszamy na łamy naszego internetowego pisma - do twórczej (to znaczy krytycznej) lektury i podzielenia się swoimi uwagami, myślami, ale też zainteresowaniami i oczekiwaniami.

Marek Wittbrot
redaktor

 

Na zdjęciu:
Marek Wittbrot
Fot. Michael Wittbrot

 

  

Archiwum

E-mail
 recogito@lycos.de

www.recogito.l.pl

Recogito@
 www.recogito.l.pl

 

© Recogito, Rafaliga